Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische basisscholen en speciale scholen. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij aangesloten, maar ook de reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in regio Midden.

 

Ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. Klik hier om het gehele profiel voor de Sébaschool in te zien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt. 

 

Ondersteuningsteam

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. 


Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de locatie-directeur, de intern begeleider, een orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden. Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor deze leerling aan. Dit doet de school bij Het Loket van regio Midden. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs.
 

Contactgegevens 
 

De zorgmakelaar
van Het Loket Midden

Mw. drs. K.C. van Dam.
Tel: 0900-2233449 bgg 0318-665266
E-mail: loket-midden@berseba.nl.

U kunt via dit e-mailadres ook een folder aanvragen betreffende de werkwijze van Het Loket.


 

Het Loket van regio Midden
Nieuweweg-noord 251
3905 LW  Veenendaal.

Postadres:
Postbus 560, 6710 BN  Ede. 


 

Contactgegevens
algemeen samenwerkingsverband Berséba

Kastanjelaan 12
2982 CM  Ridderkerk

Postadres
Postbus 433, 2980 AK  Ridderkerk.


 

Regiomanager van onze
Passend Onderwijs-regio:

Dhr. G. van Roekel.
Tel: 06-23505041
E-mail: g.vanroekel@berseba.nl.


 

Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband Berséba en regio Midden op: www.berseba.nl/midden.

 

Downloads

  • Inspectierapport Voorschool Kesteren

   Inspectierapport Voorschool Kesteren download

  • Schoolplan Sébaschool 2023-2027

   Schoolplan Sébaschool 2023-2027 download

  • Nadere onderbouwing schoolgids VCOG

   Nadere onderbouwing schoolgids VCOG download

  • Identiteitsverklaring

   Identiteitsverklaring download

  • Schoolgids Séba Ochten 2023-2024

   Schoolgids Séba Ochten 2023-2024 download

  • Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024

   Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024 download

  • Beslisboom thuisblijven of naar school

   Beslisboom thuisblijven of naar school? download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolplan Sébaschool 2019-2023

   Schoolplan Sébaschool 2019-2023 download

  • Privacy statement bezoekers website

   Privacy statement bezoekers website download

  • Privacyverklaring VCOG

   Privacyverklaring VCOG download

  • Klachtenregeling

   Formulier voor het indienen van klachten. download

...Ik vind het leuk om op school picto's te lezen, samen met Bas!...
Rens