De Sébaschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe, (VCOG). Deze vereniging werd opgericht in 1910. Op dit moment ressorteren er drie basisscholen onder deze vereniging: de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool beiden gevestigd in Opheusden, en onze Sébaschool, die in Ochten gehuisvest is.


Onze school is op 19 augustus 2006 van start gegaan als 5-klassige basisschool met 123 leerlingen in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Echteld aan de Molendam te Ochten. In 2009 is een nieuw gebouw aan het Katsland gereed gekomen en op 9 december officieel geopend.

 

Het bestuuursverslag van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Opheusden waaronder de Sebaschool in Ochten, de Eben-Haëzerschool in Opheusden en de Rehobothschool in Opheusden kunt u bekijken in de downloads.


Constant op zoek naar het beste onderwijs voor ieder kind!

Downloads

  • Inspectierapport Voorschool Kesteren

   Inspectierapport Voorschool Kesteren download

  • Schoolplan Sébaschool 2023-2027

   Schoolplan Sébaschool 2023-2027 download

  • Nadere onderbouwing schoolgids VCOG

   Nadere onderbouwing schoolgids VCOG download

  • Identiteitsverklaring

   Identiteitsverklaring download

  • Schoolgids Séba Ochten 2023-2024

   Schoolgids Séba Ochten 2023-2024 download

  • Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024

   Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024 download

  • Beslisboom thuisblijven of naar school

   Beslisboom thuisblijven of naar school? download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolplan Sébaschool 2019-2023

   Schoolplan Sébaschool 2019-2023 download

  • Privacy statement bezoekers website

   Privacy statement bezoekers website download

  • Privacyverklaring VCOG

   Privacyverklaring VCOG download

  • Klachtenregeling

   Formulier voor het indienen van klachten. download

...Ik vind het leuk om op school picto's te lezen, samen met Bas!...
Rens