Eenmaal per jaar in januari wordt een aanmeldingsavond georganiseerd. Ouders krijgen dan de gelegenheid hun kind op te geven die in het jaar daarop voor 1 januari drie jaar hoopt te  worden. 

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om uw kind op een ander tijdstip aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze school. Er zal dan een kennismakingsgesprek met u en de locatiedirecteur plaatsvinden. 

Bovendien is er altijd ruimte voor een oriëntatiegesprek met de locatiedirecteur wanneer u nog nadenkt over de schoolkeuze van uw kind(eren).

 Wilt u aanmelden, of heeft u vragen over het aanmelden? Bel 0344-644601 of ga naar contact.

Downloads

  • Inspectierapport Voorschool Kesteren

   Inspectierapport Voorschool Kesteren download

  • Schoolplan Sébaschool 2023-2027

   Schoolplan Sébaschool 2023-2027 download

  • Nadere onderbouwing schoolgids VCOG

   Nadere onderbouwing schoolgids VCOG download

  • Identiteitsverklaring

   Identiteitsverklaring download

  • Schoolgids Séba Ochten 2023-2024

   Schoolgids Séba Ochten 2023-2024 download

  • Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024

   Schoolgids Séba Kesteren 2023-2024 download

  • Beslisboom thuisblijven of naar school

   Beslisboom thuisblijven of naar school? download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolplan Sébaschool 2019-2023

   Schoolplan Sébaschool 2019-2023 download

  • Privacy statement bezoekers website

   Privacy statement bezoekers website download

  • Privacyverklaring VCOG

   Privacyverklaring VCOG download

  • Klachtenregeling

   Formulier voor het indienen van klachten. download

...Ik vind deze school leuk omdat er fijne vriendinnen en juffen zijn....
Elize