Brede Ambulante Dienst


De Brede Ambulante Dienst biedt ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij verlenen de diensten aan leerkrachten, docenten en mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers, leerlingen en ouders. De BAD verzorgt arrangementen vanuit het speciaal (basis) onderwijs van de Rehobothschool te Barneveld. De AB'er treedt daarbij op als co-teacher of coach, zodat daadwerkelijk overdracht van expertise plaatsvindt. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Rehobothschool te Barneveld

 

Downloads

  • Beslisboom

   Beslisboom download

  • Vervoersprotocol

   Vervoersprotocol download

  • Schoolgids Rehobothschool

   Schoolgids Rehobothschool download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschoo download

  • Klachtenregeling S(B)O

   Klachtenregeling S(B)O download

...Ik vind het leuk op school omdat ik dan ook met de lego kan bouwen....
Xander