De school is een school die valt onder de Rehoboth te Barneveld.

De school gaat uit van een stichting. Hierin participeren de volgende kerkgenootschappen:

 • Gereformeerde Gemeenten;
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
 • Hersteld Hervormde Kerk;
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor de scholen ligt bij het College van
Bestuur. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht
ingesteld.

Downloads

  • Vervoersprotocol

   Vervoersprotocol download

  • Schoolgids Rehobothschool

   Schoolgids Rehobothschool download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschoo download

  • Klachtenregeling S(B)O

   Klachtenregeling S(B)O download

...Ik ga graag naar school omdat ik het leuk vind om met andere kinderen buiten te spelen. ...
Ilona