De leerlingen die geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die door Het Loket wordt afgegeven. U kunt zich voor een aanvraag het beste wenden tot de basisschool waar uw kind op dit moment onderwijs ontvangt. Ter oriëntatie bent u hartelijk welkom voor een kennismakingsbezoek aan onze school.

 Wilt u aanmelden, of heeft u vragen over het aanmelden? Bel 0344-644601 of ga naar contact.

Downloads

  • Beslisboom

   Beslisboom download

  • Vervoersprotocol

   Vervoersprotocol download

  • Schoolgids Rehobothschool

   Schoolgids Rehobothschool download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschool

   Schoolondersteuningsprofiel Rehobothschoo download

  • Klachtenregeling S(B)O

   Klachtenregeling S(B)O download

...Ik vind het leuk om op school picto's te lezen, samen met Bas!...
Rens