Aanbod

De peutergroep gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. (SVEG).

De peutergroep beschikt over 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 3,0 t/m 4,0 jaar. In een incidenteel geval is een kind in de leeftijd tussen 2,5 en 3,0. Dit kind heeft, om eerder geplaatst te kunnen worden, in dat geval een VVE-indicatie nodig die aangevraagd kan worden bij consultatiebureau. Een VVE-indicatie wordt afgegeven bij o.a. een achterblijvende taal-spraakontwikkeling.

 

Stichting

De peutergroep gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. Op dit moment ressorteren er drie peutergroepen onder deze stichting, die gehuisvest zijn in de schoolgebouwen van de Eben-Haëzerschool, de Rehobothschool, beiden gevestigd in Opheusden, en in het gebouw van de Sébaschool te Ochten. Onze peutergroep is in het cursusjaar 2013-2014 van start gegaan.

De kinderen die de peutergroep in Ochten bezoeken zijn vooral afkomstig uit de kernen Ochten, Echteld, IJzendoorn, Kesteren en Lienden. 

 

Inspectie

Het inspectierapport van onze peutergroepen bekijken? Klik dan op onderstaande link:

 https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=146278

 

Downloads

  • Inspectierapport Voorschool Séba (KDV)

   Inspectierapport Voorschool Séba (KDV) download

  • PSA Jaarrekening

   PSA Jaarrekening download

  • Inspectierapport

   Inspectierapport download

  • Flyer kinderopvangtoeslag

   Flyer kinderopvangtoeslag download

  • Informatieblad belastingdienst

   Informatieblad belastingdienst download

  • VVE Beleidsplan 2020-2021 Peutergroep

   VVE Beleidsplan 2020-2021 Peutergroep download

  • Pegagogisch beleidsplan 2020-2021 Peutergroep

   Pegagogisch beleidsplan 2020-2021 Peutergroep download

  • Klachtenverslag 2019

   Klachtenverslag 2019 download

  • Identiteitsverklaring SVEG

   Identiteitsverklaring SVEG download

  • Informatiegids 2020/2021

   Informatiegids 2020/2021 download

  • Verklaring WKO

   Verklaring WKO download

  • Tabel kinderopvangtoeslag 2021

   Tabel kinderopvangtoeslag 2021 download

  • Klachtenreglement SVEG

   Klachtenreglement SVEG download

  • Protocol kindermishandeling

   Protocol kindermishandeling download

  • Brochure Neder-Betuwe peuteropvang

   Brochure Neder-Betuwe peuteropvang download

...Ik vind het leuk op school omdat ik er spannende boeken kan lezen....
Dyan