Aanbod

De peutergroep gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. (SVEG).

De peutergroep beschikt over 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 3,0 t/m 4,0 jaar. In een incidenteel geval is een kind in de leeftijd tussen 2,5 en 3,0. Dit kind heeft, om eerder geplaatst te kunnen worden, in dat geval een VVE-indicatie nodig die aangevraagd kan worden bij consultatiebureau. Een VVE-indicatie wordt afgegeven bij o.a. een achterblijvende taal-spraakontwikkeling.

 

Stichting

De peutergroep gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. Op dit moment ressorteren er drie peutergroepen onder deze stichting, die gehuisvest zijn in de schoolgebouwen van de Eben-Haëzerschool, de Rehobothschool, beiden gevestigd in Opheusden, en in het gebouw van de Sébaschool te Ochten. Onze peutergroep is in het cursusjaar 2013-2014 van start gegaan.

De kinderen die de peutergroep in Ochten bezoeken zijn vooral afkomstig uit de kernen Ochten, Echteld, IJzendoorn, Kesteren en Lienden. 

 

Inspectie

Het inspectierapport van onze peutergroepen bekijken? Klik dan op onderstaande link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/houder/b053b5f4-ab39-44fc-b2df-060de6177319

 

Downloads

  • Inspectie rapportage Voorschool Kesteren

   Inspectie rapportage Voorschool Kesteren download

  • Klachtenverslag 2022 Kesteren

   Klachtenverslag 2022 Kesteren download

  • Klachtenverslag 2022 Ochten

   Klachtenverslag 2022 Ochten download

  • Inspectierapport Voorschool Kesteren

   Inspectierapport Voorschool Kesteren download

  • Informatiegids peutergroep Ochten

   Informatiegids peutergroep Ochten download

  • Informatiegids peutergroep Kesteren

   Informatiegids peutergroep Kesteren download

  • VE beleidsplan Ochten 2021-2022

   VE beleidsplan Ochten 2021-2022 download

  • VE beleidsplan Kesteren 2021-2022

   VE beleidsplan Kesteren 2021-2022 download

  • Pedagogisch beleidsplan Ochten 2021-2022

   Pedagogisch beleidsplan Ochten 2021-2022 download

  • Pedagogisch beleidsplan Kesteren 2021-2022

   Pedagogisch beleidsplan Kesteren 2021-2022 download

  • Inspectierapport Voorschool Séba (KDV)

   Inspectierapport Voorschool Séba (KDV) download

  • PSA Jaarrekening

   PSA Jaarrekening download

  • Flyer kinderopvangtoeslag

   Flyer kinderopvangtoeslag download

  • Informatieblad belastingdienst

   Informatieblad belastingdienst download

  • Identiteitsverklaring SVEG

   Identiteitsverklaring SVEG download

  • Verklaring WKO

   Verklaring WKO download

  • Tabel kinderopvangtoeslag 2022

   Tabel kinderopvangtoeslag 2022 download

  • Klachtenreglement SVEG

   Klachtenreglement SVEG download

  • Protocol kindermishandeling

   Protocol kindermishandeling download

  • Brochure Neder-Betuwe peuteropvang

   Brochure Neder-Betuwe peuteropvang download

...Ik vind het leuk om op school picto's te lezen, samen met Bas!...
Rens