Veranderingen schoolmaatschappelijk werk Sebaschool

Veranderingen schoolmaatschappelijk werk Sebaschool
7 februari 2022

Verandering schoolmaatschappelijk werk

Binnen de scholen, zal vooralsnog tijdelijk tot medio 2023, uren uitgebreid worden voor het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van preventieve dienstverlening: lichte jeugdzorg wordt voor u bekostigd vanuit de gemeente Neder Betuwe. Door deze vermeerdering van uren zijn de scholen herverdeeld onder 2 schoolmaatschappelijk werkers. Franny ten Hove-Roubos en Sander den Hertog. 

Het betekent dat vanaf februari bijna iedere week een schoolmaatschappelijk werker op de school aanwezig zal zijn. In ons geval is dit Sander den Hertog. 

U kunt uw afspraak voor u en/of uw kind laten inplannen door meester De Jager. (adejager@sebaschool.nl)

 

Schoolmaatschappelijk werk is een preventieve, laagdrempelige en kortdurende voorziening in het basis- en voortgezet onderwijs waarmee ondersteuningsvragen van jeugdigen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Door in een vroeg stadium leerlingen te ondersteunen, draagt het SMW op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de jeugdige. Daarmee worden andere, meer intensieve vormen van hulpverlening voorkómen. Dankzij de kortdurende hulpverlenings-trajecten van de SMW-er kan de leerling in de meeste gevallen weer op eigen kracht verder. De SMW-er is gemakkelijk in te schakelen: leerlingen en ouders, maar ook leerkrachten en intern begeleiders, kunnen contact zoeken met de SMW-er. Onderwerpen waarvoor de SMW’er kan worden benaderd, zijn bijvoorbeeld: 

 • Spanningen bij het kind 
 • gedragsproblemen, 
 • (Gebrek aan) zelfvertrouwen 
 • Weinig (seksuele) weerbaarheid 
 • sociale vaardigheden, 
 • Omgaan met gezag 
 • Niet lekker in zijn/haar vel zitten 
 • problemen in de thuissituatie, 
 • gescheiden ouders, 
 • pesten of gepest worden, 
 • huiselijk geweld, verwaarlozing
 • kindermishandeling, seksueel misbruik of ervaringen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
 • opvoeding, 
 • verwerken van verlies (rouw), 
 • verslaving. 

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 05-04-2022

   Komt u ons helpen? lees meer

  • Nieuwsbericht - 05-04-2022

   vrijwilligers gezocht lees meer

  • Nieuwsbericht - 07-02-2022

   Schoolmaatschappelijk werk lees meer

Agenda

  • Activiteit - 04-07-2022

   kennismakingsmiddag S├ębaschool lees meer

  • Activiteit - 05-07-2022

   kennismakingsmiddag Rehobothschool lees meer

  • Activiteit - 07-07-2022

   Helpt u mee? lees meer

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 05-04-2022

   Komt u ons helpen? lees meer

  • Nieuwsbericht - 05-04-2022

   vrijwilligers gezocht lees meer

  • Nieuwsbericht - 07-02-2022

   Schoolmaatschappelijk werk lees meer

...Ik vind deze school leuk omdat er fijne vriendinnen en juffen zijn....
Elize