Afscheid van directeur-bestuurder G.R. van Leeuwen

Afscheid van directeur-bestuurder G.R. van Leeuwen
31 juli 2020

Na een lange staat van dienst binnen onze schoolvereniging heeft onze zeer gewaardeerde directeur-bestuurder G.R. van Leeuwen aangegeven de VCOG te gaan verlaten. Hem werd een nieuwe functie onder de aandacht gebracht en hij is daarover in gesprek gegaan. Het heeft geleid tot een benoeming. We zien hem node vertrekken. Een grote plaats heeft hij onder ons ingenomen; niet alleen binnen onze schoolorganisatie, maar binnen het geheel van het primair reformatorisch onderwijs. Hij hoopt DV per 1 augustus als lid van het College van Bestuur van het Van Lodensteincollege en Hoornbeeckcollege zich te gaan inzetten voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Alhoewel met gemengde gevoelens zijn we er toch mee verblijd dat hij binnen het werkveld van het reformatorisch onderwijs werkzaam blijft.

Begonnen in 1992 als leerkracht op de Eben-Haëzerschool, onder leiding van de toenmalig directeur G. van Maanen heeft hij diverse functies doorlopen, wat uiteindelijk heeft geleid tot zijn huidige betrekking: voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de drie scholen die onder de VCOG ressorteren. Vele projecten heeft hij met grote inzet tot een goed einde gebracht. We denken bijvoorbeeld aan de opzet van de school in Ochten. Ook heeft hij de aanzet gegeven tot de spreiding van de scholen over de 4 dorpskernen binnen onze gemeente. Het laatstgenoemde project loopt nog. Graag had hij het afgerond, maar er moest nu een keuze gemaakt worden. De laatste 12 jaar heeft onze directeur-bestuurder zijn werk op onze scholen gecombineerd met het werken aan en voor passend onderwijs, vanaf 2013 als bestuurder van Berséba. Ook deze taak gaat hij beëindigen. Zijn vertrek valt samen met het einde van het schooljaar; per D.V. 1 augustus 2020 maakt hij de overstap naar het VO/MBO.

Onze directeur bestuurder laat de VCOG in goede orde achter, hoewel er voor zijn opvolger voldoende uitdagingen over blijven. Naast het reeds genoemde project van scholenspreiding is er altijd werk aan de winkel om bestuurswensen en eisen die onder andere de overheid stelt in beleid om te zetten. 

Onder normale omstandigheden zouden we onze vertrekkende directeur-bestuurder een receptie hebben aangeboden. Tijdens zo’n receptie zou een ieder die met hem gewerkt heeft, zowel binnen als buiten de scholen persoonlijk afscheid hebben kunnen nemen. Maar helaas is dit onmogelijk vanwege de diepingrijpende Coronacrisis die ons in alle opzichten zo veel te zeggen heeft. 
Het afscheid van het personeel van de scholen wordt per school in een beperkte kring gehouden. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met de afsluiting van het schooljaar voor elke school. Bij deze bijeenkomsten sluiten ook de bestuursleden van de VCOG zich aan.   

Omdat persoonlijk afscheid nemen voor de meesten nu niet mogelijk is, willen we u de mogelijkheid bieden om dit schriftelijk te doen. Hiertoe vermelden we hieronder de contactgegevens van de heer Van Leeuwen. G.R. van Leeuwen,  Rijnbandijk 10,  4043 JL Opheusden.

Email: g.r.van.leeuwen@kliksafe.nl

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Bedankt voor uw inzet! lees meer

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Afscheid van dhr. G.R. van Leeuwen lees meer

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Afscheid meester Zwerus lees meer

Agenda

  • Activiteit - 31-08-2020

   Welkom terug op school! lees meer

  • Activiteit - 03-09-2020

   Luizencontrole lees meer

  • Activiteit - 15-09-2020

   Prinsjesdag lees meer

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Bedankt voor uw inzet! lees meer

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Afscheid van dhr. G.R. van Leeuwen lees meer

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Afscheid meester Zwerus lees meer

...Buiten spelen, SOVA, geschiedenis en spelling zijn leuke vakken op school!...
Derrick