Zendingsgeld

Zendingsgeld
14 juni 2023

Geruime tijd geleden hebben wij u in kennis gesteld van het feit dat het gewenst is het beleid inzake het zendingsgeld aan te passen. U bent als ouders m.b.t. deze beleidsveranderingen in de gelegenheid gesteld uw voorkeuren middels een enquête kenbaar te maken. Inmiddels hebben besprekingen plaatsgevonden binnen het bestuur, de
adviesraad, het bovenschools managementteam en het personeel van de school. Deze besprekingen, waarin de visie van de ouders (enquête) een grote plaats had, hebben geresulteerd in het volgende beleid:
1. Inning van het zendingsgeld vindt digitaal plaats via een betaalverzoek (WIS-collect) dat 10 x per jaar aan de ouders wordt verzonden. Dit digitale betaalverzoek wordt in de nieuwsbrief van de school aangekondigd. N.a.v. hun eigen voorkeur kunnen de ouders vooraf bepalen of ze hun jaarbijdrage in één keer voldoen of deze verdelen in meer afdrachten. Het betaalverzoek is een z.g. keuzefactuur waarin ouders zelf een bedrag kunnen kiezen.

2. In de nieuwsbrieven wordt melding gemaakt van de financiële stand van zaken.
3. Aan de zendingsgedachte c.q. de zendingsopdracht wordt onder de leerlingen op de volgende manieren bewust aandacht geschonken:
a. het klassikaal bespreken van de inhoud van de zendingsopdracht.
b. het zichtbaar maken van de financiële stand van zaken op een centrale plaats in de school (thermometer).
c. het periodiek vertellen van een zendingsverhaal in alle groepen.
d. het jaarlijks organiseren van een schoolbrede presentatie door één van de doelgroep zendingsorganisaties (ZGG/Mbuma/Bethlehem).
4. Het nieuwe beleid treedt in werking m.i.v. het schooljaar 2023/2024.

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Komt u ons helpen? lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Zendingsgeld lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   zangavond lees meer

Agenda

   

  Er zijn geen evenementen gevonden.

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Komt u ons helpen? lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Zendingsgeld lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   zangavond lees meer

...Ik vind deze school leuk omdat er fijne vriendinnen en juffen zijn....
Elize