>

Integratie

Zoveel kinderen, zoveel karakters, zoveel gaven, zoveel talenten, zoveel verschillen, zoveel niveaus en toch…… met één doel; gevormd en voorbereid worden voor een ‘eigen’ plaats in de maatschappij met je mogelijkheden, gaven en beperkingen.

Wat onze school kenmerkt en bijzonder maakt is de samenwerking tussen de verschillende vormen van onderwijs. We maken hier op verschillende wijze dankbaar gebruik van:
 

 • Activiteiten verbinden ons
  De activiteiten die binnen school georganiseerd worden doen we gezamenlijk. Deze staan ook altijd in het thema van integratie. De commissies die de verschillende activiteiten organiseren zijn ook samengesteld met leerkrachten uit de verschillende vormen van onderwijs. Op deze wijze zijn we ook als team steeds op zoek naar samenwerking.

  Daarnaast zijn ook de georganiseerde avonden voor ouders gezamenlijk. Hierin ontmoeten ouders met zeer diverse achtergronden en ondersteuningsvragen elkaar. Dit is verrijkend en leerzaam.
   
 • Kennis en expertise verbind ons
  Verschillende leerlingen maken bepaalde gedeelten van de dag gebruik van het SBO of BO. De leerlingen behouden op deze wijze de band met hun eigen groep maar kunnen bepaalde vakken goed afgestemd op hun niveau in een andere groep volgen. De leerkrachten kunnen gemakkelijk met elkaar overleggen en afstemmen.

  Verder hebben we IB’ers die op zowel het BO en SBO werken. Hun kennis in het SBO gebruiken ze om mee te denken in de klassen van het BO. Praktische tips en handvatten vanuit de SBO-praktijk zijn een belangrijke bron voor de aanpak in alle groepen. Daarom hebben we ook een gezamenlijke orthotheek waar materialen en methoden te vinden zijn die we van elkaar gebruiken.

  Daarnaast zijn er meerdere  functies van personeelsleden die zowel ingezet worden bij het onderwijs op het SBO, SO en BO… De verschillende interne commissie zijn tevens een grote samenbindende factor.
   
 • Spel
  Ook ons plein weerspiegeld mooi de integratie tussen de leerlingen en collega’s. Op het plein komen alle leerlingen samen en wordt er samen gespeeld. Op deze wijze leren leerlingen van en met elkaar. En wat daarnaast heel waardevol is; leerlingen leren rekening te houden met elkaar!

Kortom: 
Samenwerking en collegialiteit binnen ons team, 
verbondenheid en samenwerking onder onze leerlingen,
samenhorigheid onder de ouders!

Samenwerking en collegialiteit binnen ons team.

Verbondenheid en samenwerking onder onze leerlingen.

Saamhorigheid onder de ouders!

Agenda

  • Activiteit - 25-06-2024

   Contactavond Rehobothschool lees meer

  • Activiteit - 05-07-2024

   Les vrije dag S├ęba-Rehobothschool lees meer

  • Activiteit - 08-07-2024

   afscheid schoolverlaters Rehobothschool lees meer

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Komt u ons helpen? lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   Zendingsgeld lees meer

  • Nieuwsbericht - 14-06-2023

   zangavond lees meer

...Ik vind deze school leuk omdat er fijne vriendinnen en juffen zijn....
Elize