>

Dagbehandeling jonge kind

Dagbehandeling Jonge Kind

 

Voor jonge kinderen bij wie sprake is van perspectief op doorstroom naar het onderwijs, is De Schutse, in samenwerking met de Seba-/Rehobothschool te Ochten een groep  gestart rondom zorg en onderwijs. We noemen deze vorm van zorg: Dagbehandeling Jonge Kind (DJK). Op het DJK wordt

dagbehandeling geboden aan kinderen van 3-7 jaar.

 

Doorstroom

Bij doorstroom naar onderwijs denken we specifiek aan doorstroom naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Daarnaast behoort doorstroom naar het reguliere basisonderwijs of naar (de bovenkant van) het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML, binnen het Speciaal Onderwijs) ook tot de mogelijkheden.

 

De dagbehandeling

Op de dagbehandeling vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling risico lopen of bij wie een bepaalde zorg of achterstand al duidelijk is geworden. Het kan gaan om kinderen met gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke beperkingen, kinderen met een achterstand in de motoriek, spraak of kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand. Maar het kan ook gaan om kinderen die om gezondheidsredenen extra zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling wordt zoveel als mogelijk gecombineerd met passend onderwijs. Dat betekent dat waar mogelijk onderwijs in het programma opgenomen wordt, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. 

 

Begeleiding

De groep wordt geleid door een pedagogisch medewerker. Rond deze medewerker is vanuit De Schutse en vanuit de Seba-/Rehobothschool een team beschikbaar dat gezamenlijk meedenkt in de zorg- en onderwijsvraag van elk kind in de groep: er zijn leerkrachten beschikbaar, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog, een gz-psycholoog, een intern begeleider, een arts, een logopedist, een ergotherapeut en een fysiotherapeut.

Agenda

  • Activiteit - 21-10-2022

   Lesvrije dag Rehobothschool lees meer

  • Activiteit - 24-10-2022

   Herfstvakantie lees meer

  • Activiteit - 31-10-2022

   Lesvrije dag beide scholen lees meer

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 13-07-2022

   Nieuwe schoolmaatschappelijk werker lees meer

  • Nieuwsbericht - 12-07-2022

   Schoolmaatschappelijk werk lees meer

  • Nieuwsbericht - 05-04-2022

   Komt u ons helpen? lees meer

...Handvaardigheid is leuk, want dan maken we mooie dingen!...
Anna