De Sébaschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe, (VCOG). Deze vereniging werd opgericht in 1910. Op dit moment ressorteren er drie basisscholen onder deze vereniging: de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool beiden gevestigd in Opheusden, en onze Sébaschool, die in Ochten gehuisvest is.


Onze school is op 19 augustus 2006 van start gegaan als 5-klassige basisschool met 123 leerlingen in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Echteld aan de Molendam te Ochten. In 2009 is een nieuw gebouw aan het Katsland gereed gekomen en op 9 december officieel geopend.

 

Bekijk hier het bestuursverslag van 2017 van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Opheusden waaronder de Sebaschool in Ochten, de Eben-Haëzerschool in Opheusden en de Rehobothschool in Opheusden.


Constant op zoek naar het beste onderwijs voor ieder kind!

Downloads

  • Schoolgids Sébaschool

   Schoolgids Sébaschool download

  • Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool

   Poster Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool 2019-2020

   Schoolondersteuningsprofiel Sébaschool download

  • Schoolplan Sébaschool 2019-2023

   Schoolplan Sébaschool 2019-2023 download

  • Jaarrekening 2018

   Jaarrekening 2018 download

  • Begeleidende brief accountantverslag

   begeleidende brief download

  • Accountantverslag 2018

   Accountantverslag 2018 download

  • Privacy statement bezoekers website

   Privacy statement bezoekers website download

  • Privacyverklaring VCOG

   Privacyverklaring VCOG download

  • Klachtenregeling

   Formulier voor het indienen van klachten. download

...Ik ga graag naar school omdat ik zelf een plekje mag kiezen in de klas om te lezen....
Gerdiene